793 152 542
Wizyta lekarska
Przebieg wizyty lekarskiej
 1. Wywiad chorobowy odnośnie niepokojących Pacjenta objawów
 2. Badanie lekarskie
 3. Badania dodatkowe
 4. EKG z opisem - po wszcześniejszym uzgodnieniu
 5. Saturacja – pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem
 6. Pomiar ciśnienia tętniczego
 7. Pomiar częstości rytmu serca
 8. Zaplanowanie badań dodatkowych (badania z krwi, badania obrazowe)
 9. Zaplanowanie leczenia
 10. Wypisanie recept na leki, łącznie z lekami narkotycznymi, kroplówkami, zastrzykami
 11. Wypisanie zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA w razie potrzeby
 12. Informacja z przeprowadzonej wizyty, najważniejsze uwagi, zalecenia 

W celu usprawnienia wizyty, prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:
1. Dowód osobisty - niezbędny do wypisania recepty, zwolnienia
2. Listę aktualnie stosowanych leków
3. Kartę informacyjną z przeprowadzonych zabiegów, pobytów w szpitalu
4. Zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności stosowania danego leku - niezbędne do wypisania leku z refundacją.


 
 
Telefon: 793152542
Mail: drpiotr.chec@gmail.com
Strony internetowe